Scheidingsinfo

Artikel 1: Hoeveel huwelijken eindigen in een echtscheiding? (CBS)
Hoeveel huwelijken eindigen in een echtscheiding?
In 2019 eindigden 30 041 duizend huwelijken in een echtscheiding. Daarnaast zijn er geregistreerde partnerschappen die in een scheiding eindigen. Dit aantal neemt toe, omdat het aantal stellen dat een geregistreerd partnerschap sluit ook is gestegen. In 2019 gingen 2 735 duizend stellen met een geregistreerd partnerschap uit elkaar.

Vanaf eind jaren zestig nam het aantal echtscheidingen sterk toe. In 1965 gingen 6 duizend gehuwde stellen uit elkaar, twintig jaar later waren dat er 34 duizend. Ten opzichte van het aantal echtparen betekende dit een stijging van ruim 2 per duizend tot bijna 10 per duizend. Sinds midden jaren negentig schommelt het aantal huwelijken dat in een echtscheiding eindigt rond de 10 per duizend. In 2019 strandden 8,9 van de duizend huwelijken.

Hoe oud zijn mensen als ze gaan scheiden?
Mannen die in 2019 gingen scheiden waren gemiddeld 47,5 jaar, vrouwen gemiddeld 44,3 jaar. In de loop van de jaren is de gemiddelde leeftijd bij een echtscheiding opgelopen. Dit hangt onder andere samen met de gestegen huwelijksleeftijd. Het aantal echtscheidingen was het grootst in de leeftijdsgroep van 45 tot 50 jaar.

Na hoeveel jaar gaan mensen scheiden?
De gemiddelde duur van de huwelijken die in 2019 in een echtscheiding eindigden was 14,9 jaar. Het grootste deel van de huwelijken had 5 tot 10 jaar geduurd. Van de beƫindigde huwelijken had 15,4 procent nog geen 5 jaar geduurd.

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/levensloop/scheiden